Dette imprint ble sist oppdatert den august 14, 2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Fun With Math World AS AS
6084 Nygla
Larsnes.
Norge
E-post: info@funwithmathworld.com
Telefonnr: +34681655715

Juridisk(e) representant(er) for Fun With Math World AS AS:

Aina Voll Halle

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Foretaksregistret med lisens- eller registreringsnummeret:

930819271

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.